ZARZĄD PTPP

Skład:

Kinga Polańska Dubij  - PREZES ZARZĄDU
Elżbieta Królak - WICEPREZES
Jolanta Podraza - SEKRETARZ
Joanna Barlińska - CZŁONEK ZARZĄDU
Piotr Rzepka - CZŁONEK ZARZĄDUZarząd stowarzyszenia - kontakt: zarzad@psychologia-procesu.net