ZARZĄD PTPP

Skład:

Artur Urant  - PREZES ZARZĄDU
Jolanta Podraza - WICEPREZES
Anna Kot Czajkowska - SKARBNIK
Arkadiusz Tabero - SEKRETARZ
Joanna Barlińska - CZŁONEK ZARZĄDU
 Zarząd stowarzyszenia - kontakt: zarzad@psychologia-procesu.net