Uprawnienia
Wyłącznie osoby wymienione na tej stronie posiadają rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu do pracy indywidualnej oraz prowadzenia grup metodami psychologii procesu w okresie szkolenia. Jako PTPP gwarantujemy, że spełniają one wymogi programu szkoleniowego i pracują pod superwizją (program szkoleniowy zgodny z wymogami IAPOP oraz wytycznymi Polskiej Rady Psychoterapii). Zachęcamy klientów i pacjentów do sprawdzania czy terapeuta posiada aktualne rekomendacje naszego stowarzyszenia.