SZKOLENIE W PSYCHOTERAPII

Studia

Program szkolenia psychoterapeutów  jest projektem Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu oraz kontynuacją programu szkoleniowego Polskiego Towarzystwa Psychologii Zorientowanej na Proces. Polskie Towarzystwo Psychologii Procesu jest członkiem International Association for Process Oriented Psychology.


Celem szkolenia  jest rzetelne przygotowanie do wykonywania zawodu psychoterapeuty oraz doprowadzenie studenta do uzyskania międzynarodowego dyplomu pracy z procesem. Nauka obejmuje teorię, praktykę oraz pracę nad sobą. Wszystkie te elementy są konieczne dla wypełnienia celów programu. Program nauczania spełnia wymogi szkolenia w zakresie psychoterapii zaproponowane przez Polską Radę Psychoterapii.