Komisja Etyczna

Skład Komisji:

Bogna Szymkiewicz ( bsz@bogna.eu)
Paula Dziemidowicz
Hanna Wieloch ( hania@nowyswiatkobiet.pl)kontakt z  Komisją Etyczną  email: ke@psychologia-procesu.net
 

 

Regulamin Komisji Etycznej ( i procedura składania skarg)

 

Kodeks etyczny PTPP